Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

  

 
Działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w ramach kampanii informacyjnej „6-latek w szkole”

 Prelekcje dla rodziców dzieci 6-letnich w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych na temat gotowości i dojrzałości szkolnej.

 Udział w dniach otwartych dla rodziców dzieci 6-letnich organizowanych w szkołach podstawowych.

 Indywidualne konsultacje dla rodziców.

 Informowanie o możliwości wykonania indywidualnych badań dziecka sześcioletniego w kierunku gotowości szkolnej.

 Przesiewowe badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci 6-letnich. Porady dla rodziców i nauczycieli na podstawie tych badań.

 Konsultacje dla nauczycieli szkół i przedszkoli .

Programy realizowane przez Poradnię


 


Zajęcia terapeutyczno – rozwojowe dla dzieci od 3 do 6 roku życia, grupa  „Przyjaciele smerfów.”

 

 Program kierowany jest do dzieci najmłodszych u których zdiagnozowano opóźniony rozwój mowy. Formą proponowanych zajęć jest zabawa i wspólne w niej uczestnictwo prowadzącego i dzieci. Wykorzystując zabawę i naturalną aktywność dziecka chcemy pomóc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- prawidłowa ruchomość aparatu mowy
- właściwy tor oddechowy
- połykanie typu dorosłego
- kompetencje fonologiczne
- poprawna artykulacja
 
 
Szczegółowych informacji udzielają prowadzący zajęcia
 

M.Szuławska – Owczarek

 

A. Kupczyńska

 

 


 

          

Dyrektorzy, szkół i placówek oświatowych, informujemy, że prowadzimy szkolenia Rad Pedagogicznych z prezentacją multimedialną i elementami zajęć warsztatowych  na temat:

 

 
 

               „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”

 

 
Cele szkolenia:
      1. Nauczyciel zna zasady budowania pozytywnego klimatu społecznego w klasie
      2. Nauczyciel potrafi dostrzec i ocenić przyczyny zachowań uczniów, które sprawiają
         mu problemy .
      3. Nauczyciel posiada wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
        uczniów.
      4. Nauczyciel zna metodę konstruktywnej konfrontacji i potrafi ją zastosować.
 
Czas szkolenia: 4 godziny
 
Informacji szczegółowych udziela Pani Małgorzata Orzeł - nr telefonu 034 317 27 57  

  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

 

 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju jest powoływany przez dyrektora w/w Poradni na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku informuje, że rozpoczyna pracę grupa socjoterapeutyczna ukierunkowana na psychoedukację. Zajęcia dbywać się będą raz w tygodniu.

 

     Program skierowany jest do  uczniów gimnazjum i młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym 

 

 

     Osoby prowadzące: psycholog dr Ewa Nieroba, pedagog mgr Elżbieta Zalfresso-Jundziłło

 

    Rodziców zainteresowanych tą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się indywidualnie w Poradni przy ul. Skorupki 46, telefonicznie pod numerem 34 3172757 lub poprzez szkołę. 

 Więcej informacji o programie w zakładce

Informacje o programach realizowanych przez Poradnię


 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska w zakresie pomocy rodzicom dzieci nadpobudliwych. Oprócz diagnozowania, udzielania wskazówek dla nauczycieli i rodziców, terapii indywidualnej dzieci. Poradnia  uruchamia grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, nadpobudliwych i z zaburzonym zachowaniem, opartą na programie ADDapt.

 

Rodziców zainteresowanych tą formą pomocy prosimy o zgłaszanie się indywidualnie w Poradni przy ul. Skorupki 46, telefonicznie pod numerem 34 3172757 lub poprzez szkołę. 

 

Więcej informacji o programie w zakładce

Informacje o programach realizowanych przez Poradnię