Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

BADANIA SŁUCHU

 

Dzieci i młodzież diagnozowani w Poradni mogą skorzystać z screeningowego badania słuchu, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Poradni


Od dnia 9 listopada 2020 roku wznowione zostają w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku badania diagnostyczne, bezpośrednie konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapie oraz inne zajęcia dydaktyczne z bezpośrednią obsługą.

 Informacje, zgłoszenia, umawianie wizyt odbywa się

pod numerem telefonu

343172757


Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kłobucku w zakresie badań diagnostycznych, bezpośrednich konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, terapie, warsztaty oraz inne zajęcia dydaktyczne z bezpośrednią obsługą zostają zawieszone na rzecz realizacji zadań za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej i internetowej (praca zdalna), na czas od 29 października do 6 listopada 2020 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że informacje, zgłoszenia, umawianie wizyt

odbywa się pod numerem telefonu 

572-143-287

w godzinach 7.30-15.30


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  została wznowiona działalność diagnostyczna, opiniodawcza i orzecznicza Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w warunkach stacjonarnych.

 W ramach spotkań stacjonarnych odbywać się będą:

- badania i konsultacje niezbędne do wydania orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego zajęć rewalidacyjno- wychowawczych) i opinii (o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego) ważnych dla dalszej edukacji dzieci i młodzieży,

- posiedzenia zespołu orzekającego,

- poradnictwo/konsultacje mające charakter interwencji kryzysowej.

 Jednocześnie informujemy zgodnie z rekomendacją MEN, że w dalszym ciągu do odwołania działalność terapeutyczna, konsultacyjna i doradcza prowadzona będzie głównie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

 W trakcie spotkań stacjonarnych zachowane zostaną standardy epidemiologiczne.

 Sposób planowania wizyt i udzielenia pomocy dostępne są w poniższym linku:

 http://pppp.klobuck.szkolnastrona.pl/art,36,ogolne-zasady-planowania-wizyt-w-powiatowej-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-klobucku-od-18-maja-2020